Monitoring

Systemy Monitoringu Wizyjnego

W skrócie możemy to zdefiniować jako grupę urządzeń współpracujących ze sobą do monitorowania i rejestracji obiektów i stref wyznaczonych jak i analizę.

Monitoring możemy również wykorzystać do analizy obszaru i otoczenia, zapewniają to odpowiednie kamery z analityką. Takie urządzenia najczęściej są stonowane w obiektach przemysłowych, parkingach, dworcach i wielu innych. Zadaniem takich urządzeń (kamer) jest analizowanie zmieniającego się otoczenia i w razie pojawienia się w wyznaczonej strefie obiektu informowanie o zaistniałej sytuacji.

Monitoring może być również wykorzystywany do nadzorowania parkingu w celu informowania osób o wolnych miejscach lub ich braku. System odpowiednio skonfigurowany zlicza pojazdy które opuszczają lub wjeżdżają w wyznaczoną strefę i w ten sposób mamy nadzór nad ilością miejsc jak i zdarzeniami zaistniałymi w danej strefie.

Kierując się wyborem stworzenia odpowiedniego systemu monitorowania trzeba pamiętać o odpowiednim doborze sprzętu.